บัญชีรายชื่อโรงเรียน AREA 3
เข้าระบบข้อมูลยาเสพติด
ที่ รหัส โรงเรียน อำเภอ ชั้นที่สอน การแก้ไข
434 31030001 วัดก้านเหลือง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
435 31030002 บ้านโคกยางหนองถนน นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
436 31030003 บ้านหนองหญ้าวัว นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
437 31030004 บ้านหนองปรือ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
438 31030005 บ้านเสลา นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
439 31030006 บ้านทุ่งโพธิ์ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
440 31030007 บ้านโคกมะค่า นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
441 31030008 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
442 31030009 บ้านสวายสอ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
443 31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
444 31030011 บ้านหนองม่วง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
445 31030012 บ้านตลาดแย้ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
446 31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
447 31030014 บ้านเสลาโสรง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
448 31030015 บ้านโคกยางหนองตาสี นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
449 31030016 บ้านแท่นบัลลังก์ นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
450 31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
451 31030018 บ้านทุ่งใหญ่ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
452 31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
453 31030020 บ้านหนองเสม็ด นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
454 31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
455 31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
456 31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
457 31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
458 31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
459 31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
460 31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
461 31030028 บ้านหนองกง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
462 31030029 บ้านหนองยาง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
463 31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
464 31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
465 31030032 วัดน้ำไหล นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
466 31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
467 31030034 บ้านหนองแช่ไม้ นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
468 31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
469 31030036 บ้านสองพี่น้อง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
470 31030037 บ้านหนองพลวง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
471 31030038 บ้านบุตาเวสน์ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
472 31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
473 31030040 บ้านหนองบัว นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
474 31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
475 31030042 บ้านนิคมเขต นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
476 31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
477 31030044 บ้านหนองกราด นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
478 31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่า นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
479 31030046 บ้านหนองโบสถ์ นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
480 31030047 บ้านหนองทองลิ่ม นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
481 31030048 บ้านก้านเหลือง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
482 31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
483 31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
484 31030051 บ้านจาน นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
485 31030052 บ้านโคกตะโก นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
486 31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
487 31030054 บ้านหนองโสน นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
488 31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
489 31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
490 31030057 บ้านวังกระโดน นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
491 31030058 บ้านหนองถั่วแปบ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
492 31030059 บ้านโคกสว่าง หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
493 31030060 บ้านโคกลอย หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
494 31030061 บ้านตะกรุมทอง หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
495 31030062 บ้านโนนพะไล หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
496 31030063 บ้านสะเดาหวาน หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
497 31030064 บ้านหนองหว้า หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
498 31030065 บ้านสระตะเคียน หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
499 31030066 บ้านโคกสูงคูขาด หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
500 31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
501 31030068 ชุมชนบ้านดอนอะราง หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
502 31030069 บ้านโคกสะอาด หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
503 31030070 บ้านโนนขี้เหล็ก หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
504 31030071 บ้านคูขาดน้อย หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
505 31030072 บ้านหนองกราด หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
506 31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
507 31030074 บ้านลุงขี้หนู หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
508 31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนา หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
509 31030076 อนุบาลหนองกี่ หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
510 31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญ หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
511 31030078 บ้านหนองหัวหมู หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
512 31030079 บ้านสระขุด หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
513 31030080 ไตรคาม หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
514 31030081 บ้านบุกระสัง หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
515 31030082 บ้านหนองมัน หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
517 31030084 บ้านสระขาม หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
518 31030085 บ้านโคกกระชาย หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
519 31030086 บ้านหนองม่วง หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
520 31030087 บ้านหนองไผ่ หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
521 31030088 บ้านนาจาน หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
522 31030089 จตุคามราษฎร์วิทยา หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
523 31030090 วัดเย้ยปราสาท หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
524 31030091 บ้านขามน้อย หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
525 31030092 บ้านหนองตาดำ หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
526 31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
527 31030094 บ้านหนองหมี ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
528 31030095 ชุมชนบ้านโคกว่าน ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
529 31030096 บ้านสมจิต อนุบาล-ประถมศึกษา chk
530 31030097 บ้านหนองถนน ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
531 31030098 บ้านโคกขาม ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
532 31030099 บ้านหนองโบสถ์ ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
533 31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
534 31030101 บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
535 31030102 ชุมชนวัดชุมพร ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
536 31030103 บ้านบุ ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
537 31030104 บ้านโคกตาพรม ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
538 31030105 บ้านหนองยาง ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
539 31030106 บ้านสว่างพัฒนา ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
540 31030107 บ้านปรือพวงสำราญ ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
541 31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
542 31030109 บ้านหนองละหานทราย ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
543 31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
544 31030111 บ้านโคกไม้แดง ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
545 31030112 บ้านโคกเฟือง ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
546 31030113 บ้านสันติสุข ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
547 31030114 บ้านน้อยหนองหว้า ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
548 31030115 วัดกัลยาณธรรมาราม ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
549 31030116 บ้านตากอง ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
550 31030117 บ้านหนองกราด ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
551 31030118 บ้านหนองตะครอง ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
552 31030119 บ้านปากช่อง ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
553 31030120 บ้านหนองแวง ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
554 31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
555 31030122 บ้านหนองตาเยา ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
556 31030123 บ้านหนองหว้า ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
557 31030124 บ้านบาระแนะ ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
558 31030125 บ้านราษฎร์รักแดน ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
559 31030126 บ้านแท่นทัพไทย ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
560 31030127 บ้านผไทรวมพล ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
561 31030128 บ้านเทพพัฒนา ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
562 31030129 บ้านปลื้มพัฒนา ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
563 31030130 บ้านหินโคน ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
564 31030131 บ้านโคกเขาพัฒนา ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
565 31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
566 31030133 บ้านโคกลอย ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
567 31030134 บ้านไทยเจริญ ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
568 31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
569 31030136 บ้านกองพระทราย ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
570 31030137 บ้านโคกงิ้ว ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
571 31030138 บ้านทุ่งไผ่ ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
572 31030139 อนุบาลปะคำ ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
573 31030140 บ้านหนองน้ำขุ่น ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
574 31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงาม ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
575 31030142 บ้านสุขสำราญ ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
576 31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
577 31030144 บ้านหูทำนบ ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
578 31030145 บ้านหนองต้อ ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
579 31030146 บ้านไทยสามัคคี หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
580 31030147 บ้านหนองบัวลี หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
581 31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
582 31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุง หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
583 31030150 บ้านชุมแสง หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
584 31030151 บ้านหนองตะคร้อ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
585 31030152 บ้านโคกปราสาท หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
586 31030153 บ้านหนองย่างหมู หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
587 31030154 บ้านฝ้าย หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
588 31030155 บ้านหนองกวางทอง หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
589 31030156 อนุบาลหนองหงส์ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
590 31030157 เบญจมาศกุญชร หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
591 31030158 บ้านหนองโคลน หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
592 31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
593 31030160 บ้านหนองเต่า หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
594 31030161 บ้านนายาวสามัคคี หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
595 31030162 บ้านหนองกก หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
596 31030163 บ้านไทรออ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
597 31030164 วัดโนนศรีคูณ หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
598 31030165 บ้านห้วยก้อม หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
599 31030166 บ้านกระเบื้อง หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
600 31030167 บ้านศรีม่วงแดง หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
601 31030168 บ้านโนนสูงน้อย หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
602 31030169 บ้านศรีภูมิ หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
603 31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
604 31030171 วัดห้วยหิน หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
605 31030172 บ้านหนองเพชร หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
606 31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
607 31030174 บ้านโพธิ์ทอง หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
608 31030175 บ้านสำราญ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
609 31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยา หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
610 31030177 บ้านโกรกแก้ว โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
611 31030178 วราวัฒนา โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
612 31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
613 31030180 บ้านม่วงงาม โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
614 31030181 บ้านดอนสมบูรณ์ โนนสุวรรณ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
615 31030182 บ้านทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
616 31030183 บ้านขลุงไผ่ โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
617 31030184 บ้านอุบลสามัคคี โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
618 31030185 อนุบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
619 31030186 อนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
620 31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
621 31030188 บ้านซับคะนิง โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
622 31030189 บ้านคลองหิน โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
623 31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
624 31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
625 31030192 บ้านลำนางรอง โนนดินแดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
626 31030193 บ้านหนองเสม็ด โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
627 31030194 บ้านคลองโป่ง โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
628 31030195 บ้านน้อยสะแกกวน โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
629 31030196 บ้านส้มป่อย โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
630 31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี โนนดินแดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
631 31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
632 31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
633 31030200 บ้านสี่เหลี่ยม เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
634 31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
635 31030202 บ้านดอนไม้ไฟ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
636 31030203 บ้านบัวตะเคียน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
637 31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
638 31030205 บ้านถาวร เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
639 31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
640 31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
641 31030208 บ้านยายคำ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
642 31030209 วัดสุขสำราญ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
643 31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
644 31030211 บ้านโนนศิลา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
645 31030212 บ้านโนนทอง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
646 31030213 บ้านเขว้า เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
647 31030214 บ้านโคกยาง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
648 31030215 ไทยรัฐวิทยา 90 เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
649 31030216 บ้านตะโก เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk