[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง :
ผู้เขียน : นางสาวกฤติกา ทองเพ็ชร
พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 37

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ดำเนินการจัดทำ VTR นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ความยาว  3-5  นาที  เพื่อนำไปออกรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และเก็บเป็นคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จึงพิจารณาเลือกโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมให้เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ นำเสนอการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  เนื่องด้วยโรงเรียนมีการดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูและนักเรียนอย่างครบถ้วน  เน้นกระบวนการเสริมสร้างความรู้จากการลงมือปฏิบัติ  นำเทคโนโลยี สื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

สามารถรับชมได้จากลิงค์ https://youtu.be/yVe9GtZm-U4

 
 เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan