[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว นโยบายและยุทธศาสตร์การแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน


อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว นโยบายและยุทธศาสตร์การแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติ คณะรัฐมนตรี
ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32 วันที่ 2 กรกฏาคม 2559

| เข้าชม : 273 |
ผู้เขียน : นายไพศาล จิตตวิวัฒนา
หน่วยงาน : ศูนย์แนะแนว สพม.32
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan