[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : ตัวแทนศูนย์แนะแนว สพม.32 บุรีรัมย์ ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิเพิ่ม)


ตัวแทนศูนย์แนะแนว สพม.32 บุรีรัมย์ นำโดยท่าน ผอ.ไพบูลย์ มั่นยืน ผอ.รร.ห้วยราชพิทยาคม และทีมเลขา ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิเพิ่ม)ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก อีเทค จังหวัดชลบุรี ให้กำลังใจนักเรัยนบุรีรัมย์ทุกๆโรงเรียน ตามจุดเน้นการศึกษาเพือการมีงานทำ

| เข้าชม : 330 |
ผู้เขียน : นายไพศาล จิตตวิวัฒนา
หน่วยงาน : ศูนย์แนะแนว สพม.32
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan