[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Care for All)


TOP HIT
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Care for All) [ 355 ]
- ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 สพม.32 [ 295 ]
- ผู้อำนวยการ ไพศาล สังกะเพศ ประธานศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์และสภาพที่อยู่อาศัยไม่แข็งแรง [ 290 ]

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Care for All) ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 มอบนโยบายโดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ คัดกรองและนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

| เข้าชม : 354 |
ผู้เขียน : นายไพศาล จิตตวิวัฒนา
หน่วยงาน : สพม.32
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan