[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
งานแนะแนว
เรื่อง :


TOP HIT
งานแนะแนว

- [ 19 ]

 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ"  ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561  โดยมี ผศ.ดร.ลักคณา  วรศิลป์ชัย  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อวิธีการแนะแนวแบบอนาคตเป็นที่ตั้งและแนะนำหลักสูตร 4.0 แก่ครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัด สพม.32 จำนวน 60 คน

| เข้าชม : 18 |
ผู้เขียน : นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan