[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เรื่อง : แนวทางการประกันคุณภาพภายใน


TOP HIT
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- แนวทางการประกันคุณภาพภายใน [ 422 ]

              "เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้" เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมคลังความรู้ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพม.32 และโรงเรียนในสังกัด 66 โรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ร่วมกันเรียนรู้ เป็นเครือข่ายที่มีสายสัมพันธ์อันเกิดจากมิตรภาพที่ร่วมกันสาน และถักทอ โยงใยเหนียวแน่น ดุจดังใยแมงมุม ด้วยมุ่งหวังที่จะร่วมกันพัฒนา สรรค์สร้าง "เด็กไทย" ให้เป็นคนดีของสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะพัฒนาสังคมไทยให้เติบโต โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 421 |
ผู้เขียน : อนุชิต ศรีตะวัน
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศฯ สพม.32
อังคาร ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan